Новини

Покажи брой 
Заглавие
28-31.05.2012 г. Делегация от членове на ХТПП посети Ербил - столицата на Кюрдския Автономен район на Ирак
16-18.05.2012 г. Изложение на фирми от област Одрин, Репулика Турция
ПОКАНА за посещение на Изложение в град Хасково 16 - 18 май 2012 г.
26-27.04.2012 г. Конференция за подкрепа на регионалната икономика на трансграничния регион Хасково – Одрин
19.04.2012 г. Трета работна среща на партньорите по проект „Market Control”
05-06.04.2012 г. Среща на Съвет на председателите на търговско промишлените палати от трансграничния регион в гр. Хасково
ОБЯВА за откриване на процедура за определяне на изпълнител
09-10.03.2012 г. Работна среща за обмен на опит в Хасково
25-26.02.2012 г. в град Узункьопрю, Р. Турция се проведе двудневен семинар по проект „Повишаване на търговския капацитет на Узункьопрю и Хасково”
07.02.2012 г. Отмяна на среща с бизнеса и традиционното отбелязване на празника на лозаря на 10 и 11 февруари 2012 г. в гр. Хасково и гр. Харманли