Новини

Покажи брой 
Заглавие
02.09.2013 г. Изложение КАВАЛАЕКСПО 2013
29.08.2013 г. Работна среща в Хасково между партньорите
12-13.07.2013 г. Работна среща в Узункьопрю между партньорите
28.03.2013 г. Регионален българо-турски бизнес форум в гр. Хасково
13.03.2013 г. Работна среща в ХТПП съгласно Дейност 2 по проект с наименование: Съвместни еко усилия на малките и средни предприятия от трансграничния регион
06.03.2013 г. Информационна среща на тема „Марки и стандарти – гаранция за успешен бизнес”
15.02.2013 г. Международна конференция на тема: Стандартизиране на качеството: Към по-добър пазарен опит
14.12.2012 г. Хасковската търговско-промишлена палата стартира изпълнението на проект с наименование: Съвместни еко усилия на малките и средни предприятия от трансграничния регион
05.11.2012 г. Хасковската ТПП подписа две споразумения за сътрудничество
15-16.10.2012 г. в гр. Хасково се проведе семинар на тема: „Насърчаване на сътрудничеството за развитие на селскотостопанство в трансграничния регион: Хасково, България - Узункьопрю, Турция”