GS1 България

Сдружение GS1 България е една от общо 115 национални организации по света, които действат като представители на международната организация GS1. Официален представител на България в GS1 e Българската Търговско-Промишлена Палата.

Дейността на GS1 България е насочена към администриране и популяризиране на стандартите в страната. Организацията осигурява на българските фирми достъп до глобалната система за  идентификация и маркиране с баркод на продукти, услуги, логистични единици, локации и други.

Какво получавате от стандартите GS1?

  • Уникална идентификация и маркиране с баркод на стоки, локации, пратки и др., валидни в цял свят;
  • Оптимизация на процесите по прием и експедиция на стоки;
  • Ефективен електронен обмен на документи с търговски партньори;
  • Проследимост на стоки;
  • Възможност за съхраняване и споделяне на продуктова информация с партньори и крайни клиенти;
  • Споделяне на продуктите с фирми от цял свят чрез глобална база данни;
  • Повишаване на продажбите и изпълнение на изискванията на съвременната онлайн търговия;