Заверка на Сертификати за произход на стоки и фактури

Уважаеми предприемачи, 

Хасковската Търговско-Промишлена палата издава и заверява от името на БТПП-София различни документи, подпомагащи българските търговци за осъществяване на външнотърговската им дейност. 

БТПП е единствената организация в РБългария,

акредитирана от Международната Търговска Камара – Париж,
да издава сертификати за произход на стоки

 

БТПП е надлежно оторизирана да издава

сертификати за непреференциален произход на стоки
с Разрешение № Р-545 /32-204903/2017 на директора на
Агенция "Митници" по смисъла на чл. 16з, ал. 1 от Закона за митниците

 

За контакт:

Хасковска Търговско-Промишлена Палата

Гр. Хасково, ул. Цар Освободител, 4

тел.: 038/66 11 12, 038/66 55 02 

E-mail : haskovocci@gmail.com, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

I. СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД „ОБИКНОВЕНА ФОРМА», НА БЛАНКА

   1. Общи въпроси

Сертификат за произход на стоки - обикновена форма се използва при износ на стоки от Р България за Югославия, Македония, Албания, Украина, Беларус, Казахстан, Узбекистан и др., Китай, Корея, Виетнам, Либия, Ливан, Сирия и други страни от Азия, Африка и Латинска Америка.
Това е документът, който се използва за доказване на непреференциален произход на стоката. Сертификатът се заверява от БТПП в 1 оригинал и три копия, по искане на българска фирма-износител. Попълва се четливо на английски, френски, немски или руски езици, в зависимост от изискванията на клиента.
За всяка отделна пратка се издава самостоятелен сертификат за произход. Ако дадена стока се изнася например с 3 камиона, необходимо е стоката от всеки камион да бъде придружена с отделен сертификат за произход.
Българската търговско-промишлена палата заверява сертификати за произход на стоки на всички български търговци.
Документите се приемат и обработват от експертите на Палатата в гр.София и в регионалните търговско-промишлени палати в градовете: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

   2. Изисквания за издаване и заверка на сертификат за произход на стоки

   А. ЗА ФИРМА, РЕГИСТРИРАНА В БТПП -
служителят на Палатата служебно извършва проверка в компютърната система "Търговския регистър" за верността на попълнените данни и положения спесимен. Ако някои от данните са променени, сертификатът се заверява и се актуализира информацията.
   Б. ЗА ФИРМА, НЕРЕГИСТРИРАНА В БТПП -
Сертификатът се заверява при представяне на следните документи:
копие от съдебната регистрация на фирмата;
ако управляващият по съдебна регистрация сам представя документите си за заверка, същият полага подписа си пред служителя от бюро "Търговски регистър" на БТПП върху декларация за спесимен, по образец на Палатата. Спесименът от подписа се съхранява в отделно дело на търговеца и не се изисква повторното му представяне, при последващи заверки на сертификати за произход на стоки;
ако сертификатите за произход се представят за заверка от друго лице, но са подписани от управляващия по съдебна регистрация, необходимо да се представи в оригинал нотариално заверен спесимен от подписа му или заверен препис от него;
ако сертификатите за произход, които се представят за заверка са подписани от лице, което не е управляващ по съдебна регистрация, е необходимо да се представи пълномощно, в оригинал, подписано от управляващия по съдебна регистрация и подпечатено с печата на търговеца. Ако пълномощното е със срок на валидност, след изтичането му следва да се представи ново такова;
ако упълномощено лице представя лично документите в Палатата, същото полага подписа си пред служителя от бюро "Търговски регистър" на БТПП върху декларация за спесимен по образец на Палатата.
ако упълномощеното лице не представя лично документите в Палатата, необходимо е представяне на нотариално заверен образец от подписа му в оригинал;
удостоверение за ЕИК (БУЛСТАТ).
ЗАБЕЛЕЖКА: Вписването в Търговския регистър на БТПП значително улеснява фирмата, тъй като по този начин информацията за нея е въведена в компютърната система и се проверява служебно. Така, няма да се налага, при всяка заверка на сертификат за произход да се представят цитираните по-горе документи. Освен това, като член на Палатата, фирмата ще заверява документите си на преференциални цени.

   3. Документ, доказващ произхода на стоката

   - В зависимост от вида й, той може да бъде:
   1. писмо или фактура от производителя на стоката, даващо възможност да бъде определен точния й произход или,
   2. копие от митническа декларация за внос на стоката, сертификат "EUR.1" или друг вид сертификат за произход, издаден от оторизирана за това институция в чужбина (за доказване на чужд произход), или
   3. сертификат за качество, или
   4. фитосанитарен сертификат (при износ на стоки от растителен произход), или
   5. ветеринарен сертификат (при износ на стоки от животински произход) или
   6. анализно или лабораторно свидетелство (при износ на лекарства, козметика, медикаменти, химически препарати и др.) или
   7. друг документ, от който може да се установи произходът на стоката.

   II. СЕРТИФИКАТ ФОРМА "А", СЪГЛАСНО ОБЩАТА СИСТЕМА ЗА ПРЕФЕРЕНЦИИ (GSP)

   1. Общи въпроси

Сертификат за произход на стоки ФОРМА "А" се използва при износ на стоки от Р България за Австралия, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Япония, Руската Федерация.
Представянето му е необходимо условие за ползване на преференции при вноса на български стоки в тези страни, т.е. това е преференциален сертификат.
За да могат българските износители да ползват преференции при вноса на стоки в гореизброените страни, необходимо е тези стоки да отговарят на определени условия, създадени от тези страни. Като основа, е приета и се прилага концепцията за произхода на дадена стока, т.е. страната-износителка трябва да докаже, че изнасяната стока е изцяло произведена в нея или е претърпяла достатъчна степен на преработка, съобразно приетите преференциални схеми. Удостоверяването и доказването на това обстоятелство се извършва със сертификат форма"А".
Сертификатът форма "А" се заверява от БТПП в 1 оригинал и три копия, по искане на българска фирма-износител. Попълва се четливо на английски или френски езици. Бланките за този сертификат са специални, изработени в съответствие с изискванията на Общата система за преференции.
За всяка отделна пратка се издава самостоятелен сертификат за произход. Ако дадена стока се изнася напр. с 3 камиона, необходимо е стоката от всеки камион да бъде придружена с отделен сертификат за произход.
Българската търговско-промишлена палата заверява сертификати за произход на стоки форма "А" на всички български търговци.

   2. Документ, доказващ произхода на стоката 

В зависимост от вида й, той може да бъде:
писмо или фактура от производителя на стоката, даващо възможност за точно определяне произхода на изнасяната стока, в съответствие с преференциалните правила, или
копие от митническа декларация за внос на стоката, сертификат "EUR.1" или друг вид сертификат за произход, издаден от оторизирана за това институция в чужбина (за доказване на чужд произход), или
сертификат за качество, или
фитосанитарен сертификат (при износ на стоки от растителен произход), или
ветеринарен сертификат (при износ на стоки от животински произход), или
анализно или лабораторно свидетелство (при износ на лекарства, козметика, медикаменти, химически препарати и др.), или
друг документ, от който може да се установи произходът на стоката.