08-09.06.2023 Представители от ХТПП взеха участие в събитие за бизнес мрежи по проект CB CARBONFREE

В периода 08-09 юни 2023 г. в гр. Солун се проведе събитие за бизнес мрежи по проект “Подобряване на бизнес марка чрез разработване на система за оценка на въглеродния отпечатък в трансграничната зона”, с акроним: CB CARBONFREE. Представители от ХТПП взеха участие в събитието и се запознаха с добри практики в Гърция относно надеждното идентифициране и оценка на въглеродния отпечатък в хранително-вкусовия сектор. Бяха дискутирани следните теми: прилагането на съвременни методи в производството; стандартизацията и дистрибуцията на продукти, базирани на интегрирани системи за управление и пълна проследимост - важен бизнес инструмент за промотиране на продукти на вътрешния пазар, който може да даде предимство на ниво износ трансграничната бизнес общност.