Пресконференция и заключителна работна среща на Маркетингов комитет за наблюдение по проект „Една дестинация две държави“

На 7 и 8 юни 2018 г. в офиса на Търговско-промишлена палата – Узункьопрю, Турция се проведе заключителна работна среща на Маркетинговия комитет за наблюдение по проект с наименование: „Една дестинация две държави“, рег. № CB005.1.22.134 и договор №  РД-02-29-40/20.03.2017г., финансиран по първата покана за проектни предложения по Програма Интеррег за транс-гранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 CCI: 2014TC1615CB005. Участие в срещата взеха 4 представители на екипа и  4 представители на ръководствата на партньорите  по проекта Търговско-промишлената палата на Узункьопрю, Р. Турция и Хасковска търговско-промишлена палата. Проектът стартира през м. март 2017 г. и е с продължителност 15 месеца. 

На първия ден се проведе пресконференция, на която направиха приветствия Ерджан Ихтияр-председател на Търговско-промишлената палата – Узункьопрю и Янчо Янев - председател на Хасковската търговско-промишлена палата. По време на пресконференцията беше представено изпълнението на проекта и постигнатите резултати, които са:

-          Обучени 20 български и турски експерти за планиране на дестинация и маркетинг на дестинация;

-          Изготвен Маркетингов план за граничен туризъм в трансграничния регион Хасково – Одрин;

-          Създаден съвместен комитет за мониторинг и маркетинг на дейностите по проекта;

-          Разработено мобилно приложение за Android и за iPhone: UTSO MOBIL

-          Изготвени информационни материали -  брошура, Каталог за занаятите в транс-граничния регион, рекламни видео клипове за туризма и уеб-сайт:  http://bulgaria-turkey.eu/index.php/bg/ 

-          Успешно бяха представени възможностите  за туризъм в транс-граничния регион от членовете на Маркетинговия комитет на Международното изложение ITB в Берлин, Германия от 7 до 11 март 2018 г.

Срещата приключи с дискусия за осигуряване устойчивост на  постигнатите резултати по проекта.

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020