Към възможностите и ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА устойчивия трансграничен ТУРИЗЪМ, № 2007CB16IPO008-2013-3-069, договор № РД 02-029-183/18.06.2015 г

 

 

Към възможностите и ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА устойчивия трансграничен ТУРИЗЪМ,

№ 2007CB16IPO008-2013-3-069, договор № РД 02-029-183/18.06.2015 г.

www.bg-tr-tourism.eu