ХТПП подписа споразумение за сътрудничество с Палатата за търговия, промишленост, минното дело и селското стопанство на Умуахия, Нигерия

На 26 юни 2023 г. в сградата на Хасковската търговско-промишлена палата се проведе работна среща между Янчо Янев, председател на ХТПП, и Чиди Нкем-Арума, председател на Палатата за търговия, промишленост, минното дело и селското стопанство на Умуахия, Република Нигерия. Посещението се осъществи със съдействието на Н.Пр. Янко Йорданов - извънреден и пълномощен посланик на Р. България в Р. Нигерия. В срещата участие взеха Дейвид О. Абрахам - дипломат от Посолството на Нигерия в Румъния, Красимир Ангелов - областен управител на област Хасково, които приветстваха представителите на двете палати за развитието на двустранното сътрудничество. По време на срещата председателите на двете палати обсъдиха възможностите за двустранно сътрудничество и какви конкретни действия да се предприемат за подобряване реципрочния обмен на бизнес информация, насърчаване на деловите отношенията между фирми от България и Нигерия и организирането на съвместни бизнес делегации и форуми. Янчо Янев представи информация за икономическото състояние на област Хасково. Чиди Нкем-Арума, от своя страна, сподели, че е заявен интерес за бизнес партньорство с фирми производители на : машини за хранително-вкусовата промишленост, хранителни продукти, селскостопанска продукция, текстилни изделия, облекло и др. Работната среща приключи с подписване на Споразумение за сътрудничество между Хасковската ТПП и Палатата за търговия, промишленост, минното дело и селското стопанство на Умуахия.