В Солун, Гърция се проведе заключителна конференция по проект CB CARBONFREE

От 08.06.2023 г. в гр. Солун се проведе заключителна конференция по проект “Подобряване на бизнес марка чрез разработване на система за оценка на въглеродния отпечатък в трансграничната зона”, с акроним: CB CARBONFREE съгласно договор за финансиране № B.6.3a.30/13.04.2021 по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, 6-та покана. Бенефициенти по проекта са SEVE - Асоциация на гръцките износител – Водещ партньор, Хасковската търговско-промишлена палата е 2-ри партньор, а ERFC - Европейска регионална рамка за сътрудничество, Гърция e 3-ти партньор.

Домакин и организатор на събитието бе Партньор 3 - ERFC - Европейска регионална рамка за сътрудничество. Представителите на партньорските организации презентираха изпълнението на работните пакети и постигнатите резултати. Общата цел на проекта е бизнес общността в хранително-вкусовата промишленост да приложи многокритериален протокол за анализ, който ще позволи надеждното идентифициране и оценка на въглеродния отпечатък в сектора, определен като бизнес инструмент за промотиране на продукти, който може да даде целенасочено предимство на ниво износ в трансграничната бизнес общност. Множество добри практики за намаляване на въглероден отпечатък в различните европейски страни бяха споделени по време на заключителното събитие.