Започна обучение по български език за чужденци от трети страни по проект ERIAS в гр. Харманли

На 08 юли 2021 г. в Регистрационно приемателен център – Харманли, област Хасково към Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет започна обучение по български език за 20  чужденци от трети страни. Хасковската търговско-промишлена палата (ХТПП) организира обучението по проект ERIAS Европейска схема за интегриране на бежанци, което ще продължи до края на м. август 2021 г.

Обучението по български език предоставя допълнителна възможност на граждани от трети страни да придобият познания и разговорни умения на езика на приемащата ги страна.

Партньори по проект ERIAS в България са Българска търговско-промишлена палата, Търговско-промишлена палата Стара Загора и Хасковска ТПП.