Проведе се виртуално обучение по предприемачество за мигранти

На 13 април  се проведе виртуално обучение за мигранти на тема: „Предприемачество и как да стартираме бизнес в България“, в рамките на проект ERIAS, в платформата Zoom, което бе организирано от Хасковската търговско-промишлена палата.

В България дейностите по проекта се изпълняват в партньорство от Българската търговско-промишлена палата, Търговско-промишлената палата - Стара Загора и Хасковската ТПП.

В обучението участие взеха около 20 граждани на трети страни. Лекторите - проф. д-р Даниела Бобева и доц. д-р Радостин Вазов, представиха актуална информация за предприемачеството, за правната рамка и финансиране на мигрантското предприемачество в България. 

След представянето участниците споделиха опит и поставиха въпроси относно възможностите за стартиране на бизнес. Мигрантите споделиха, че се нуждаят от повече подкрепа от институциите за изграждане на по-благоприятна регулаторна среда за мигранти-предприемачи и за улесняване на достъпа до бизнес финансиране.

По проект ERIAS предстои да се организират курсове по български език за чужденци от трети страни.