Проведе се Кръгла маса на тема „Социално предприемачество – проблеми, предизвикателства и перспективи” в гр. Хасково

Представители на Хасковската търговско-промишлена палата взеха участие в Кръгла маса на тема „Социално предприемачество – проблеми, предизвикателства и перспективи”, организирана от Община Хасково, която се проведе на 22 февруари 2019 г. в областния град. Форумът се организира по проект: „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“(“SOCIAL FORCES”), финансиран по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V–A Гърция – България 2014 – 2020.

По време на кръглата маса беше представен приетият през 2018 година Закон за социално предприемачество в социалната и солидарна икономика. Бяха разгледани насърчителни мерки, които Законът предвижда, за улесняване на социалните предприятия и възможностите, които дава за по-лесен достъп до финансиране, социални клаузи при обществени поръчки, данъчни облекчения и други. В събитието взеха участие представители на местната и държавна власт, бизнеса, представители на неправителствени организации със социална насоченост, граждани и всички български партньори по проекта.

Проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/, договор № В2.9с.04 е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.