Хасковската търговско-промишлена палата съвместно с Търговско-промишлената палата – Узункьопрю, Турция участваха с щанд по време на международното изложение за туризъм ITB Berlin 2018

В периода 7-11 март осем представители от Хасковската търговско-промишлена палата и от Търговско-промишлената палата – Узункьопрю, Турция направиха представяне на съвместен щанд по време на най-голямото туристическо изложение ИТБ Берлин – Международна туристическа борса, в което ежегодно участват над 11 000 фирми - изложители от над 187 държави и посетители са около 200 000.

Посещението на двете палати бе по проект с наименование: „Една дестинация две държави“, рег. № CB005.1.22.134 и договор №  РД-02-29-40/20.03.2017 г., финасиран по първата покана за проектни предложения по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 CCI: 2014TC1615CB005. Водещ партньор по проекта е Търговско-промишлената палата – Узункьопрю, Турция, а Хасковската търговско-промишлена палата е партньор. Периодът на изпълнение на проекта е от 21.03.2017 г. до 20.06.2018 г.

Участниците от двете палати представиха възможностите за туризъм в трансграничния регион Хасково – Одрин на щанд,  като се раздадоха над 500 брошури за проекта, Каталог на занаятите в трансграничния регион на английски език, магнити със забележителности от Хасково и Узункьопрю, брошури с информация на английски език за туризма и забележителностите в област Хасково и област Одрин. Представителите от двете палати установиха контакти с тур-оператори от много страни, размениха информация и идеи за съвместно сътрудничество,  както и за засилване интереса от потенциални туристи, които да посетят трансграничния регион Хасково – Одрин.