04.05.2017 Първа работна среща между ръководствата на Търговско-промишлената палата – Черкезкьой, Турция и Хасковската търговско-промишлена палата

Хасковската търговско-промишлена палата подписа споразумение за сътрудничество с Тръговско-промишлената палата – Черкезкьой, Турция

На 4-ти май членове на управителния съвет на Търговско-промишлената палата – Черкезкьой, Турция посетиха град Хасково по покана на Хасковската търговско-промишлена палата (ХТПП). По време на посещението се проведе първа работна среща между управителните съвети на двете палати. Домакин на срещата беше Областна администрация – Хасково. Участие в срещата взеха Минко Ангелов, областен управител на област Хасково, Добри Беливанов, кмет на община Хасково, Хусей Ергани, генерален консул на Р. Турция в гр. Пловдив, които приветстваха гостите на мероприятието.

Председателят на Търговско-промишлена – Черкезкьой, Сюлейман Козува представи турската община, като много бързо развиващ се икономически регион. Само за последната година населението на Черкезкьой се е увеличило с 20 000 души, заради потребността от работна ръка и специалисти.

Янчо Янев, председател на ХТПП представи икономическите възможности на област Хасково, както и сферите за двустранно партньорство между бизнеса от двата региона.

Срещата  завърши с подписване на Споразумение за сътрудничество в редица области – икономика, образование, култура и др. между двете търговски палати.