01.06.2011 г. Работна среща в гр. Одрин с екипа от Търговската палата на гр. Узункьопрю, Турция.

Екип ръководен от Янчо Янев – Председател на Хасковската търговско-промишлена палата проведе работна среща в гр. Одрин на 01.06.2011 г. с екипа от Търговската палата на гр. Узункьопрю, Турция. Хасковската ТПП е партньор по проект на Търговската палата на Узункюпрю с наименование: „Подобряване на селскостопанската промишленост в Узункьопрю” по схема CFCU/TR0703.01-02/FA. Екипът по проекта на Узюнкьопю се ръководи от проф. Сефер Гюмюш.
С този проект се цели насърчаване и взаимно подпомагане на сътрудничество и инвестиции между регионите Хасково и Узункьопрю. Проектът ще се реализира 18 месеца до октомври 2012 г. Предстои провеждане на 2 семинара в Узункьопрю и Хасково, които ще са добра възможност за фирмите да представят своите продукти на нови пазари.