11-12-ти февруари 2011 г. ХТПП проведе за седемнадесети път честване на Празника на лозаря Св. Трифон Зарезан.

В събитията взеха участие Председателя на БТПП, г-н Цветан Симеонов, Председателя на ХТПП, г-н Янчо Янев, заместник-областният управител на Хасково, г-н Николай Нанев, г-жа Недялка Станева – заместник-кмет на Община Хасково, народни представители, кметове от областта, представители на партньорски организации от Великобритания и Турция, както и представители на местния бизнес и на водещи фирми от цялата страна. Събитието и тази година премина при много голям интерес от страна на представителите на чуждите мисии в Република България. Участие взеха посланиците на Босна и Херцеговина, Грузия, Казахстан, Косово, Финландия и Южна Африка и търговските представители на Германия, Испания, Полша, Румъния, Словакия, Чехия и Хърватия.
На 11 февруари в залата на Областна администрация – Хасково се проведе Бизнес-форум по време, на който Председателя на БТПП, Цветан Симеонов направи обръщение към представителите на бизнеса и представи дейността на БТПП в полза на бизнеса.

По време на форума бяха дискутирани темите: 
• «Възможности на публично-частно партньорство при изпълнение на Европейски проекти»
• «Административните бариери пред бизнеса и начини за облекчаването им»
• «Усъвършенстване на нормативната уредба и практика в областта на обществените поръчки»

След бизнес форума на официална церемония в парк-хотел «Европа» Хасковската търговско-промишлена палата връчи грамоти за постигнати високи резултати и съдействие за проспериране на българския бизнес на следните фирми и личности: 
• Винарска изба „Малката звезда” ООД, гр. Харманли – за динамично развиваща се фирма в лозаро-винарския бранш;
• Г-н Юрай Мелиорс – Ръководител на Търговския отдел при Посолството на Република Чехия – за дългогодишно сътрудничество и принос в развитието на двустранните бизнес отношения;
• Г-н Маджид Мандаджъ, Кмет на Община Стамболово, обл. Хасково – за ефективно партньорство с ХТПП в полза на бизнеса;
• Г-н Борис Бояджиев, член на Управителния съвет на Хасковската търговско–промишлена палата – за успешно представяне на ХТПП в Европейския парламент на предприятията и принос в постигането на целите и задачите на ХТПП;
• Сайт www.haskovo.info – за активно медийно сътрудничество с ХТПП в полза на бизнеса от региона;
• Г-жа Дияна Бояджиева – Управител на «ТИ ВИ БИ-ТУР» ООД, с.Минерални бани, обл. Хасково – за високи постижения в спа туризма;
• Г-ца Катя Атанасова – Експерт в ХТПП – за изключителен принос в утвърждаване дейността на ХТПП

На 12 февруари гостите на ХТПП посетиха лозовите масиви на Винарска изба „Малката звезда” в близост до гр. Харманли, където се състоя празничния водосвет, традиционно зарязването на лозята и фолклорна програма.