ОБЯВИ за откриване на процедури за определяне на изпълнител.

I. ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

    На основание чл.1, ал.1; чл.6, ал.1; чл.8, ал.2 и чл.14 от Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, Сдружение „Хасковска търговско-промишлена палата”, със седалище в гр. Хасково и адрес на управление: бул. „Раковски“ № 9, ет. 2, адрес за кореспонденция гр. Хасково, бул. „Раковски“ 9, ет. 2, тел.: 038/66 11 12, факс: 038/66 55 02, e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., лице за контакт: Катя Атанасова, на длъжност Ръководител на проекта, тел.: 038/66 55 02 в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.2-01/2008/025 обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Отпечатване и доставка на материали за участниците във връзка с обучение „Маркетинг на туристическите продукти”, отпечатване и доставка на материали за участниците във връзка с семинар „Публично частното партньорство – условие за развитие на туристическите обекти и популяризиране културното и историческото богатство на страната”, отпечатване на информационни плакати, отпечатване на информационни брошури, отпечатване на Учебно помагало „Маркетинг на туристическия продукт“, отпечатване на Пътеводител на туристическите обекти в община Минерални бани, отпечатване на Карта на туристическите забележителности в област Хасково, размножаване на Мултимедиен диск, в.т.ч. обложка и кутийка”. 
    Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. Хасково, бул. „Раковски“ 9, ет. 2, всеки работен ден от 9.00ч. до12.00ч. 
    Пояснителният документ е публикуван и на следния интернет адрес (в случай, че има такъв): www.haskovocci.com и на – www.bgregio.eu Оферти се подават на адрес: гр. Хасково, бул. „Раковски“ 9, ет. 2 до 17:30 ч. на 15.09.2009 г. 

ДОКУМЕНТИ:

- ОБЯВА;

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ;

- ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1;

- ПРОЕКТ НА ДОГОВОР;

- ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА;

- ДЕКЛАРАЦИЯ;

- ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 31, АЛ. 7;

- ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1 ОТ ПОСТОНОВЛЕНИЕ №55 / 2007 г.;

- ОФЕРТА - ОБРАЗЕЦ;

- ЦЕНОВА ОФЕРТА - ОБРАЗЕЦ;

- ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА - ОБРАЗЕЦ;


II. ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

    На основание чл.1, ал.1; чл.6, ал.1; чл.8, ал.2 и чл.14 от Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, Сдружение „Хасковска търговско-промишлена палата”, със седалище в гр. Хасково и адрес на управление: бул.„Г.С.Раковски“ № 9, ет. 2, адрес за кореспонденция гр. Хасково, бул.”Г.С.Раковски“ 9, ет. 2, тел.: 038/66 11 12, факс: 038/66 55 02, e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., лице за контакт: Катя Атанасова, на длъжност Ръководител на проекта, тел.: 038/66 11 12 в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.2-01/2008/025 обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект : „Организиране на обучение „Маркетинг на туристическите продукти” – с участието на международни експерти - 4 дни - Минерални бани, включващо осигуряване на нощувки за участниците, обяд за участниците, вечеря за участниците, наем зала, в т.ч. озвучаване, флипчарт, мултимедиа, лаптоп и кафе – паузи; Организиране на семинар „Публично частното партньорство – условие за развитие на туристическите обекти и популяризиране културното и историческото богатство на страната” - 2 дни, включващо нощувки за участниците, обяд за участниците, вечеря за участниците – официална, наем зала, в т.ч.озвучаване, флипчарт, мултимедиа, лаптоп и кафе – паузи; Провеждане на международна конференция на тема „Развитието на туризма – основен фактор в процеса на устойчиво развитие на България и ЕС” - 2 дни, 50 лица, включващо, нощувки за участниците, обяд за участниците и вечеря за участниците – официална”.
    Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. Хасково, бул. „Г.С. Раковски“ 9, ет. 2, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч.
    Пояснителният документ е публикуван и на следния интернет адрес (в случай, че има такъв): www.haskovocci.com и на – www.bgregio.eu Оферти се подават на адрес: гр. Хасково, бул. „Г.С.Раковски“ 9, ет. 2 до 17:30 ч. на 14.09.2009 г.

ДОКУМЕНТИ:

- ОБЯВА;

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ;

- ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1;

- ПРОЕКТ НА ДОГОВОР;

- ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА;

- ДЕКЛАРАЦИЯ;

- ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 31, АЛ. 7;

- ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1 ОТ ПОСТОНОВЛЕНИЕ №55 / 2007 г.;

- ОФЕРТА - ОБРАЗЕЦ;

- ЦЕНОВА ОФЕРТА - ОБРАЗЕЦ;

- ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА - ОБРАЗЕЦ;


III. ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

    На основание чл.1, ал.1; чл.6, ал.1; чл.8, ал.2 и чл.14 от Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, Сдружение „Хасковска търговско-промишлена палата”, със седалище в гр. Хасково и адрес на управление: бул.„Г.С.Раковски“ № 9, адрес за кореспонденция гр. Хасково, бул.„Г.С.Раковски“ 9, тел.: 038/66 11 12, факс: 038/66 55 02, e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., лице за контакт: Катя Атанасова, на длъжност Ръководител на проекта, тел.: 038/66 55 02 в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.2-01/2008/025 обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Провеждане на проучване на туристическия потенциал на община Минерални Бани и област Хасково”.
    Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. Хасково, бул. „Раковски“ 9, ет. 2, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. 
    Пояснителният документ е публикуван и на следния интернет адрес (в случай, че има такъв): www.haskovocci.com и на www.bgregio.eu Оферти се подават на адрес: гр. Хасково, бул. „Раковски“ 9, ет. 2 до 17:30 ч. на 11.09.2009 г. 

ДОКУМЕНТИ:

- ОБЯВА;

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ;

- ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1;

- ПРОЕКТ НА ДОГОВОР;

- ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА;

- ДЕКЛАРАЦИЯ;

- ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 31, АЛ. 7;

- ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1 ОТ ПОСТОНОВЛЕНИЕ №55 / 2007 г.;

- ОФЕРТА - ОБРАЗЕЦ;

- ЦЕНОВА ОФЕРТА - ОБРАЗЕЦ;

- ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА - ОБРАЗЕЦ;