Публична покана по прокет Проект CB CARBONFREE, код на проекта: 6300 по Програмата за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020" - 03.04.2023 г.

Хасковската търговско-промишлена палата обявява публична покана, съгласно разпоредбите на ПМС №160 с предмет: "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА МЕТОДОЛОГИИ И АНАЛИЗИ ЗА НУЖДИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТ CB CARBONFREE"

Дата на публикуване: 03.04.2023 г. - 13:35
Дата на валидност: 11.04.2023 г. - 17:00
Програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020
 
 
Обявата и документацията е публикувана на: https://www.eufunds.bg/bg/node/12235
Адрес за приемане на офертите: офиса на ХТПП, гр. Хасково, ул. Цар Освободител № 4.