18-21.03.2023 Хасковската търговско-промишлена палата презентира фирми на международно изложение за храни и напитки FOOD EXPO в Атина, Гърция

                                                                                                             Представители от Хасковската търговско-промишлена палата посетиха международното изложение за храни и напитки FOOD EXPO, което се проведе от 18 до 21 март в Атина, Гърция.

FOOD EXPO е водещо изложение за храни и напитки в Югоизточна Европа и едно от най-мащабните по рода си в света.

Посещението се проведе по проект “Подобряване на бизнес марка чрез разработването на система за оценка на въглеродния отпечатък в трансграничната зона” с акроним: CBCARBONFREE, който се изпълнява в партньорство между Гръцката асоциация на износителите, гр. Солун (SEVE), Европейската регионална рамка за сътрудничество, гр. Солун,(ERFC) и Хасковска търговско-промишлена палата.

По време на изложението партньорите по проекта презентираха на щанд производството на фирми от хранително-вкусовата промишленост от трансграничния регион. Също така те предоставяха информация за дейностите по проект CB CARBONFREE, като с реализирането му ще се повиши осведомеността на целевите групи относно тенденциите и съществуващи методи за намаляване на въглероден отпечатък в хранително-вкусовия и селскостопанския сектори.