Публична покана по проект "CB CARBONFREE" - 16.12.2022 г.

Хасковската търговско-промишлена палата обявява публична покана, съгласно разпоредбите на ПМС №160 с предмет:  „Доставка на компютърно електронно оборудване и видеоконферентна система за нуждите и целите на проект CB CARBONFREE".

Дата на публикуване 16.12.2022 г.

Дата на валидност: 23.12.2022 г. - 17:00 ч.

Обявата и документацията е публикувана на https://www.eufunds.bg/bg/node/11544


Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на страните участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество «ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020».