20 чужденци от трети страни преминаха обучение по български език

На 23 август приключи обучението по български език на 20 чужденци от трети страни, което бе организирано от Хасковската търговско-промишлена палата (ХТПП) по линия на проект ERIAS (Европейска схема за интегриране на бежанци).

Обучението, с продължителност  80 учебни часа, се проведе в Регистрационно приемателен център – Харманли, към Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет. На преминалите обучението бяха връчени удостоверения. Повечето участниците бяха  от Сирия, Ирак и Иран и успяха да получат основни  познания и разговорни умения по български език.

Партньори по проект ERIAS в България са Българска търговско-промишлена палата, Търговско-промишлена палата Стара Загора и Хасковска ТПП.