Посланикът на Индия в България - Н. Пр. Пуджа Капур бе на посещение в гр. Хасково

В периода 26 -27 юли 2019 год., по покана на Хасковското търговско-промишлена палата посланикът на Индия в България - Н. Пр. Пуджа Капур бе на посещение в гр. Хасково. На срещата освен представители на бизнеса от гр. Хасково, присъстваха кметът на община Хасково Добри Беливанов и председателят на Балкано-индийската бизнес асоциация - Красимир Ангелов. Целта на посещението на Н. Пр. Пуджа Капур бе да се обсъдят възможностите от задълбочаване на икономическото сътрудничество между Индийската бизнес асоциация от Бангалор и Хасковската търговско-промишлена, както и контактите между двете кметства. Бяха  обсъдени конкретни инвестиционни проекти.