Хасковската търговско-промишлена палата взе участие в СОЗОПОЛСКИ ФЕСТИВАЛ НА ВИНОТО 2019 - ДИОНИСИЕВИ ДНИ

Хасковската търговско-промишлена палата (ХТПП) заедно с представители от Агенцията за развитие - Кавала, Гърция участваха във Фестивал на виното, Созопол 2019. Участието бе реализирано съгласно дейност Промотиране на региона – поставянето му на пазара по проект „Разработване идентичността на продукцията, почвата и региона“, с акроним: DIONYSOS (ДИОНИСОС), договор за финансиране № В2.6с.04/01.11.2017 по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, приоритетна ос: 2 Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион, инвестиционен приоритет: 6с - Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство. По време на фестивала ХТПП представи проектното вино ДИОНИСОС на щанд, който бе посетен от най-добрия италиански готвач в света за 2012 г., Маурицио Ферери и Коста Канариев – сомелиер и винен съдия на национални и международни конкурси. На щанда също бяха представени брошура и триезичен  гайд за виното, изготвени по проекта.

По време на фестивала се проведе потребителски конкурс-дегустация, в който Вино ДИОНИСОС спечели второ място в категория червено вино. Председателят на ХТПП, Янчо Янев получи грамотата от Българска национална асоциация „Активни потребители“ (БНААП).

1dion

 

Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните участващи в Програмата за сътрудничество Гърция-България 2014-2020 ИНТЕРРЕГ V-A http://www.greece-bulgaria.eu