Състоя се петата техническа работна среща по проект „SOCIAL FORCES“ в Солун, Гърция

На 14-15 юни 2019 г. в град Солун, Гърция се състоя петата техническа среща по проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/, финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция – България 2014-2020. Домакин на срещата бе Македонски Университет – Катедра по Образователна и социална политика, Солун, Гърция.

По време на работната среща партьорите от България и Гърция обсъдиха прогреса на проекта по отделните работните пакети, предстоящите дейности. Обърна се внимание на изпълнението, финансовото управление и комуникацията по проекта. Разискваха се и основните проблеми, свързани с изпълнението на проекта, а именно затруднението на българските партньори при получаване на средствата по вече верифицирани разходи. Постъпи предложение за удължаване на срока на проекта с четири месеца. Срещата протече в конструктивен дух на сътрудничество и обмен на добри практики.

Проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/, договор № В2.9с.04 е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.