Представители на Хасковската търговско-промишлена палата участваха в четвърта техническа среща по проект „SOCIAL FORCES“

На 14 март 2019 г. в град Хасково се състоя четвъртата техническа среща по проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/, финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция – България 2014-2020. Мероприятието бе организирано от Съюз за възстановяване и развитие – Хасково. Участие взеха партньори от България и Гърция.

По време на работната среща бяха обсъдени етапите на развитие на дейностите по всички работни пакети. Плануваха се и предстоящи такива. Специално внимание се обърна на електронната платформа, в която всеки потребител ще има възможност да намери информация за законите, механизмите и финансовите инструменти за развитие на социалното предприемачество в България и Гърция, както и на изготвянето на съвместна пътна карта, в която заинтересованите страни ще могат да се запознаят с устройството на социално предприемачество. Отчетени бяха напредъкът на проекта и ползите, които носи за трансграничния регион.

Проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/, договор № В2.9с.04 е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.