ХТПП участва в събитие по откриване на проект SOCIAL FORCES

На 10ти Декември, Председателя и експерти на Хасковка ТПП участваха в Съвместно Събитие по откриване на проект „Укрепване на социалния предприемачески дух чрез създаване на иновативни структури за подкрепа в трансграничната територия” с акроним: SOCIAL FORCES, съгласно договор за финансиране № В2.9с.04 по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, организирано от водещият партньор: Регионална Агенция за Развитие на Родопи С.А. в гр. Комотини, Гърция. Хасковската търговско-промишлена палата е един от 9те партньора по проекта, които се включиха в представянето му по време на събитието. Събитието бе комбинирано с информационен ден за по-добро представяне на проекта и запознаване местното общество и целевите групи с целта, която е да повиши социалното предприемачество и да допринесе за увеличаване нивата на заетост в трансграничния регион.

След събитието, се проведе кръгла маса между представители на социалните предприятия и местните власти в региона. Проекта ще продължи да се изпълнява до м. октомври 2019г.