Заключителна пресконференция по проект ТрансГурмеТур

На 24.07.2018 г. се проведе Заключителна пресконференция в залата на хотел „Родопи”, гр. Хасково по проект: „Развитие и промотиране на гурме и винен туризъм в трансграничния район на България и Турция“ (ТрансГурмеТур), № CB005.1.22.046. Проектът стартира през м. август 2017 г. и е с продължителност една година. Изпълнява се в рамките на първата покана по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020.

Пресконференцията откри Янчо Янев, председател на Хасковската търговско-промишлена палата. В събитието взеха участие около 25 представители на медии, туристически центрове, агенции, ресторанти и хотели.

Изпълнението на проекта беше презентирано от Катя Атанасова, ръководител проект.

Участниците в пресконференцията са запознаха със създадените по проекта   онлайн платформа www.transgourme.eu и мобилно приложение TransGourmeTour https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.transgourme.transgourmetour .

Онлайн платформата и мобилно приложение TransGourmeTour предоставят възможност за изграждането на мрежа между местните ключови заинтересовани страни в трасграннчия регион България – Турция: предприемачи (хотели, ресторанти, винарни, мандри, пекарни, пазари за храни, ферми и др.) и представителите от туристическия сектор (туроператори и туристически агенти, информационни центрове, читалища, туристически асоциации и други) и тяхното бъдещо сътрудничество за съвместно насърчаване и маркетинг на трансграничния регион като нова дестинация за гурме туризъм.