Проведена среща с председателя на Търговско-промишлената палата – Диарбекир, Турция

На 9 март 2018 г. председателят на Хасковската търговско-промишлена палата, Янчо Янев проведе работна среща с Ахмет Сайар, председател на Търговско-промишлената палата – Диарбекир, Турция в туристическото изложение ИТБ Берлин, Германия. Между двете палата има подписано споразумение за сътрудничество през ноември 2012 г. По време на срещата беше обсъдено настоящото развитие на бизнес отношенията между членовете на двете палати, както и възможностите за обмен на бизнес делегации за посещение на панаири или провеждане на двустранни форуми.