17-18.03.2016 г. Обучение за предприемачи по отношение на алтернативния туризъм по проект „Туризъм на предизвикателствата", № 2007CB16IPO008-2013-3-069

   На 17-ти и 18-ти март 2016 г. в Хасково се проведе обучение за предприемачи по отношение на алтернативния туризъм, организирано по проект „Към възможностите и предизвикателствата на устойчивия трансграничен туризъм”, с договор № РД 02-029-183/18.06.2015 г., финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007-2013 г., съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ.

   В обучението взеха участие 13 човека от Хасковска област и 13 от Провинция Одрин – представители на туроператори и турагенти, на туристически информационни центрове, хотелиери и ресторантьори, както и представители на нестопански организации, развиващи дейност в сферата на туризма.

   Основни теми на обучението бяха:

Тема 1: Нови туристически продукти за трансграничния регион Хасково – Одрин.

 

Тема 2: Регулация в сферата на туристическите дейности. Основни функции на местните власти и държавната администрация в туризма.

 

Тема 3: Публично-частно партньорство в сферата на туризма в България.

 

Тема 4: Алтернативен туризъм в Хасковска област (спа, балнео, спортен, еко, гурме, винен и т.н.) – тенденции и потенциал за развитие.

 

Тема 5:Човешкият ресурс и обслужването в туристическия бранш в България

 

Тема: 6: Добри практики и маркетингови стратегии, свързани с развитието на туризма в България.

 

   Лектори бяха Ирко Петров – изтъкнат специалист по история и археология, и Катя Гагова – Директор на Туристически информационен център, град Хасково.

    Участниците изразиха своето задоволство от представените теми и проведените дискусии, както и от полезността на създадените контакти по време на мероприятието.