Заверка на подписи върху договори, пълномощни и др. документи

ЗАВЕРКА НА ПОДПИСИ върху договори, пълномощни и др. документи

Заверката удостоверява истинността на подписа на лицето ,което го е положило върху съответния документ . Това се извършва на основание данните , съдържащи се в търговския регистър на БТПП ,където следва да е регистриран търговецът.
В щемпела ,който удостоверява подписа , се нанасят още и данните за наименованието на търговеца и номера на регистрацията в БТПП-Сф . Необходими документи
       решение за регистрация в БТПП
       документ за самоличност на подписващото лице
       оригинал /и/ от заверявания документ