Потребителски център

ПОТРЕБИТЕЛСКИЯТ ЦЕНТЪР – Хасково е създаден по проект „Създаване на добри практики и партньорство между СГО и администрацията за ефективна работа по отношение защита на правата на потребителите”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основна информация:

Наименовние на проекта: „Създаване на добри практики и партньорство между СГО и администрацията за ефективна работа по отношение защита на правата на потребителите”
Изпълнител: Хасковска търговско-промишлена палата
Партньор: Областна администрация – Хасково
Приоритена ос: II. “Управление на човешките ресурси”
Подприеритет: 2.3. “Укрепване на капацитета наструктурите на гражданското общество”
Бюджетна линия: BG051PO002/08/2.3-02
Регистрационне № на договора с Управителния орган на Оперативна програма „Административен капацитет”: 08-23-244-С/04.11.2008 г.
Период на изпълнение: 12 месеца (04.11.2009 – 31.10.2009)
Бюджет на проекта: 277 521 лева
Целеви групи: 
1) Целева група по проекта са СГО, чиито капацитет ще бъде подобрен в рамките на проекта. 
2) 120 представители на СГО от цялата страна.
3) 12 представители на администрацията от цялата страна.


Цели и основни дейности

Обща цел: Укрепване на капацитета на СГО за реализиране на национални политики и постигане на ефективно партньорство с държавната администрация по отношение защита правата на потребителите.
Специфични цели:

- Подобряване знанията и уменията на 120 представители на неправителствения сектор;
- Създаване на ефективни форми на диалог между представителите на СГО и администрацията в лицето на местната и изпълнителната власт;
- Повишаване степента на информираност на обществеността;
- Създаване на 3 потребителски центрове на организации, представители на СГО – Търговско-промишлените палати в Хасково, Шумен и Видин. 
- Създаване на ноу-хау и добри практики.
Основни дейности: 
1. Управление на проекта/Административни дейности.
2. Проучване на законодателството, свързано със защита на потребителите и изготвяне на Сборник нормативни актове на Българското правителство и регламентите на ЕС.
3. Изготвяне на Наръчник на потребителя.
4. Провеждане на 6 обучения на тема „Взаимодействие на СГО и администрацията в посока защита правата на потребителите”.
5. Стартиране дейността на 3 потребителски центъра.
6. Провеждане на Национална конференция по въпросите за методите за взаимодействие на администрацията със СГО за защита правата на потребителите.
7. Информационна кампания.


Потребителски центрове

Потребителските центровете предоставят следните услуги:
- Безплатни консултации, касаещи защита правата на потребителите;
- Помощ при подготовка на жалби и молби до институциите и местната администрация.
- Информационни материали и информация на потребителите, на представители на СГО, населението.


Подаване на жалба

Формат на жалба
Необходимо е да бъдат приложени всички налични документи, касаещи случая - копия на фактури, касови бележки, карти, онлайн кореспонденция /когато жалбата е свързана с кореспонденция по електронна поща с търговеца, ако има такава/ и др. 
Жалбата Ви може да бъде подадена лично в офиса на ХТПП на бул.Раковски, №9, етаж 2, чрез формата ни за обратна връзка в сайта или на и-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..


Контакти

Потребителски център – Хасково
Хасковска търговско-промишлена палата
Хасково 6300
бул. Раковски 17
тел.: (038) 66 11 12
тел./факс: (038) 66 55 02
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web: www.haskovocci.com

Потребителски център – Шумен
Шуменска търговско-промишлена палата
Шумен 9700
ул. Съединение, 71, П.К. 203
тел.: (054) 80 03 60
факс: (054) 80 03 61
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web: www.shoumen-cci.com

Потребителски център – Видин
Видинска търговско-промишлена палата
Видин 3700
ул. Цар Александър ІІ, 19–21
тел.: (094) 60 05 56
тел.:/факс: (094) 60 05 76
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Обратна връзка

Обратна връзка – за подаване на жалби и/или мнения

Моля, използвайте формата за обратна връзка, за да ни изпратите Вашият коментар или жалба. За целта, попълнете точно Вашето име, адрес и и-мейл в следващите полета, както е указано и опишете Вашия проблем. След това натиснете бутона „Изпрати”, за да изпратите Вашето съобщение. Нашите консултанти ще се свържат с Вас при първа възможност.