Мероприятия

Мероприятия


 

 

На 24 и 25 ти септември за втори път в град Хасково се проведоха обучение и консултантски ден за израстване в кариерата в изпълнение на мащабен европейски проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, изпълняван от Българска търговско-промишлена палата със съдействието на мрежата на регионалните палати.

По време на обучението участие взеха около 30 млади специалисти. Доц. д-р Радостин Долчинков обърна внимание на основните етапи в развитието на кариерата - подготовка за работа, навлизане в организацията, ранна, средна и късна кариера. По време на консултантския ден бяха проведени разговори с желаещи да се развиват в кариерата, бяха дадени препоръки относно начина на израстване и указания за прилагане на актуални програми с възможности за развитие.


На 3 - 4 юли се проведоха обучение и консултантски ден за израстване в кариерата. Лектор беше  доц. д-р Радостин Долчинков, Бургаски свободен университет.

Основната цел на Кариерния център е да информира и консултира заети лица, стоящи на ключови позиции в малките и средните предприятия и стартиращи и управляващи собствен бизнес. Центърът ще съдейства за професионалното развитие на младите специалисти, най-вече в областта на личностни качества и умения за кариерно израстване.