Индивидуални консултации

Ние може да Ви предоставим безплатни консултантски услуги в следните области:

  • Трудовоправни и осигурителни отношения;
  • Фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика;
  • Повишаване адаптивността на работниците;
  • Управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация;

Онлайн заявка за консултация и повече информация може да получите чрез сайта на Виртуална социална академия  - http://vsa.bcci.bg