За нас

Хасковската търговско-промишлена палата (ХТПП) е създадена през 1991 г. като неправителствена организация, изградена на принципите на доброволност, автономност и самофинансиране. В момента имаме около 200 члена от региона на Хасково. ХТПП предлага съдействие и на частни лица и фирми нечленове. 
Хасковската търговско-промишлена палата е създадена с убеждението, че насърчаването на местните дейности и предприемачи ще допринесе за регионалното икономическо развитие и просперитет. 
Основните  цели на ХТПП са:

  • Да съдейства на своите членове за оптимизиране на условията за стопанска дейност в страната и чужбина;
  • Да представлява и защитава обединените интереси на членовете си пред местните органи на самоуправление и посредством Българската търговско–промишлена палата /БТПП/ – пред централните органи на държавната власт и управление;
  • Да представлява своите членове пред местни, чужди и международни организации, с които Палатата пряко или чрез БТПП поддържа партньорки взаимоотношения;
  • Подпомага своите членове за увеличаване на възможностите им за участието на международните пазари.

НАГРАДИ

    - За постигнатите изключително добри резултати през 2003 г., за комплексна и ефективна дейност в полза на бизнеса от региона и системата на палатите, Хасковската търговско–промишлена палата бе наградена с почетна награда – статуетка “Хермес” и грамота при връчването на годишните награди на Българската търговско-промишлена палата.
    - През 2005 година Хасковската търговско-промишлена палата отново беше наградена от Българската търговско-промишлена палата за принос при постигане целите и задачите на БТПП.


Пулбикувани финансови отчети на ХТПП

2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.